Ny kollega og frifinnelse i første sak for Advokatfirmaet Leknes

Karoline Jakobsen

Vi ønsker vår nye kollega, advokatfullmektig Karoline Jakobsen, velkommen til Advokatfirmaet Leknes.

I sin første sak for Advokatfirmaet Leknes, bisto hun tiltalte i straffesak hvor barneverntjenesten hadde inngitt politianmeldelse for påstått hensynsløs atferd, jf. strl. § 266. Dom ble avsagt av Oslo tingrett den 28.02.23 og tiltalte ble enstemmig frifunnet.

Advokatfullmektig Jakobsen jobber hovedsakelig med strafferett, samt barne- og familierett. I tillegg har hun erfaring med bl.a. kontraktsrett, eiendom og skatterett.

Jakobsen har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Brækhus Advokatfirma og i Kvale Advokatfirma. Hun har også arbeidet som jurist på Handelshøyskolen BI.

Jakobsen nås på tlf 482 39 591 og e-post: karoline@advokatleknes.no.

Les mer om firmaets ansatte og deres arbeidsområder her.