DON`T GIVE UP!

DON`T GIVE UP

Snart er 2021 et tilbakelagt kapittel. Vi kan med glede meddele at av totalt 8 tilbakeføringssaker hvor avgjørelse foreligger p.t., har vår klient fått barnet/barna tilbakeført i 5 av sakene.

Dette gjelder følgende saker:

2021/000499 – Fylkesnemnda i Oslo og Viken
2021/002075 – Fylkesnemnda i Nordland
2021/002242 – Fylkesnemnda i Oslo og Viken
2021/002545 – Fylkesnemnda i Oslo og Viken
2021/002547 – Fylkesnemnda i Oslo og Viken

I to av tre saker hvor barna ikke ble tilbakeført, fastsatte Fylkesnemnda økt samvær for foreldrene. Sakene er brakt inn for tingretten til rettslig overprøving hva gjelder spørsmålet om tilbakeføring.

For øvrig har vi fått medhold i og barneverntjenesten har trukket 4 av 6 saker hvor kommunen har fremmet begjæring om omsorgsovertakelse:

2020/000148 – Fylkesnemnda i Oslo og Viken
2020/002526 – Fylkesnemnda i Oslo og Viken
2021/000657 – Fylkesnemnda Innlandet
2021/000740 – Fylkesnemnda i Troms og Finnmark

Dette betyr at 11 barn, som ellers ville ha feiret jul i fosterhjem, nå kan feire jul hjemme sammen med sine biologiske foreldre.

Etter vårt syn burde barneverntjenesten ha hjulpet familiene i stedet for å fremme begjæring om omsorgsovertakelse.

Vi skal fortsette å gjøre vårt ytterste for å gi deg som klient kvalitet og rettferdighet også i tiden fremover.

Takk for året som har gått og riktig God Jul & Godt Nytt År til alle klienter, kollegaer og samarbeidspartnere!