Barnefordeling

Ved samlivsbrudd ønsker vi å hjelpe partene med å komme frem til gode løsninger som er til det beste for barnet.

Vi bistår bl.a. i saker vedrørende foreldreansvar, fast bosted, samvær, farskap, utreiseforbud og barnebortføring.

Vi har omfattende erfaring med barnefordelingssaker både i og utenfor retten.