Priser

Våre priser fastsettes med utgangspunkt i medgått tid med mindre noe annet er avtalt. Vi har en timepris fra kr. 1.600,- eks mva. Timeprisen avhenger bl.a. av advokatens erfaring, sakstype, samt oppdragets omfang og vanskelighetsgrad.

I barnevernssaker dekkes advokatbistand av det offentlige dersom barneverntjenesten fatter akuttvedtak eller begjærer omsorgsovertakelse. Det samme gjelder ved saker om fastsettelse av samvær, tilbakeføring av barn, fastsettelse av hjelpetiltak med tvang, institusjonsplassering av barn og ungdom, samt adopsjonssaker.

Du kan også ha krav på fri rettshjelp i andre saker. Ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan avklare hvorvidt du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp før vi eventuelt påtar oss ett oppdrag for deg.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Priser