Strafferett (bistandsadvokat og forsvarer)

De ansatte i Advokatfirmaet Leknes har solid erfaring fra straffesaker både i tingretten og i lagmannsretten.

Vi påtar oss oppdrag både som bistandsadvokat og som forsvarer for privatpersoner. Du kan ha krav på bistandsadvokat og forsvarer dekket av det offentlige dersom det tas ut tiltale i saken, men også under etterforskning av en straffesak.

I saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven, herunder voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og mindreårige, har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.

Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon om hvorvidt du har krav på advokatbistand dekket av det offentlige i din sak.