Fagområder

Advokatfirmaet Leknes tilbyr spesialkompetanse innen følgende fagområder:

Arbeidsrett

Opplever du problemer på jobb? Våre spesialister på arbeidsrett bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

LES MER

Arv og skifterett

Dette er saker som ofte kan være personlig belastende, og hvor konfliktnivået kan oppleves som høyt.

LES MER

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd ønsker vi å hjelpe partene til å komme frem til gode løsninger som er til det beste for barnet.

LES MER

Barnevernsrett

Dersom du har en sak mot barneverntjenesten, er det viktig å la seg bistå av en advokat som har omfattende erfaring innenfor området. Vi har bred og lang erfaring innen barnevernssaker og bistår bl.a. ved akuttplasseringer, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering av barn og ungdom, tilbakeføring, samværssaker og adopsjonssaker.

LES MER

Eiendomsrett

Vårt kontor har medarbeidere med omfattende erfaring innen eiendomsrett. Vi bistår primært privatpersoner i saker som gjelder fast eiendom.

LES MER

Strafferett (bistandsadvokat og forsvarer)

De ansatte i Advokatfirmaet Leknes har solid erfaring fra straffesaker både i tingretten og i lagmannsretten.

LES MER

Trygderett

Dersom du har søkt om en stønad og fått avslag fra NAV, kan vi bistå deg ved klageprosessen og eventuelt anke til Trygderetten. Vi har lang erfaring innen rettsområdet.

LES MER