Trygderett

Dersom du har søkt om en stønad og fått avslag fra NAV, kan vi bistå deg ved klageprosessen og eventuelt anke til Trygderetten. Vi har lang erfaring innen rettsområdet.

Du kan ha krav på fri rettshjelp i din sak.

Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg med å ta opp kampen mot NAV.