Arbeidsrett

Opplever du problemer på jobb?

Våre spesialister på arbeidsrett bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i saker som gjelder:

  • Ansettelse, herunder utarbeidelse av ansettelsesavtaler
  • Rådgivning i personalsaker
  • Varsling
  • Permittering
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Oppsigelse og avskjed

Advokatfirmaet Leknes har bred kompetanse og lang erfaring innen rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning. Vi prosederer jevnlig saker for domstolene, men de fleste arbeidsrettslige saker løses uten bruk av rettsapparatet.

Usikker på om vi kan bistå deg?

Kontakt oss, så ser vi om vi kan hjelpe deg med din sak.

Arbeidsrett