Eiendomsrett

Vårt kontor har medarbeidere med omfattende erfaring innen eiendomsrett. Vi bistår primært privatpersoner i saker som gjelder fast eiendom, herunder bl.a.:

  • Mangler etter kjøp av ny eller brukt bolig
  • Nabotvister
  • Husleietvister
  • Servitutter
  • Sameier og borettslag
  • Tomtefeste
  • Veirett

Våre advokater prosederer jevnlig saker om fast eiendom for domstolene, men vi forsøker først og fremst å finne frem til gode løsninger uten hjelp av rettsapparatet. 

Privatpersoner vil normalt sett ha en bolig- eller innboforsikring som dekker det vesentligste av advokatkostnadene ved en eventuell tvist.

Eiendomsrett